Vtipné citáty

Ty nejlepší vtipné citáty na internetu.


Kvalitní koupelnový nábytek od TOPkoupelny.cz


 


Zde může být Vaše reklama nebo odkaz.


Zajímáte se o citáty? V takovém případě můžete navštívit i náš rozsáhlejší portál Citáty pro všechny - E-citaty.cz.


Josef Čapek

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Kategorie: Umění

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Kategorie: Práce

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Kategorie: Přátelství

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Kategorie: Láska

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Kategorie: Lidé

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Kategorie: Život

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. Kategorie: Čas

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Kategorie: Život

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Kategorie: Život

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Kategorie: Štěstí

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Kategorie: Lidé

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Kategorie: Lidé

Úspěch se shání u platícího publika. Kategorie: Úspěch a neúspěch

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Kategorie: Lidé

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Kategorie: Umění

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Kategorie: Umění

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Kategorie: Lidé

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Kategorie: Umění

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Kategorie: Život

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Kategorie: ŽivotJosef Čapek